Powierzchnia bioadhezyjna MetAlive

MetAlive®

DESS jako pierwszy oferuje łączniki implantologiczne z powierzchnią bioadhezyjną MetAlive®. MetAlive® bioadhezyjna powierzchnia uzyskiwana jest poprzez specjalną obróbkę powierzchni wyłaniania, na którą nanoszone są nanocząsteczki (nanoporowaty tlenek tytanu - TiO₂) tytanu.  W rezultacie powstaje  na bazie białka adhezyjna i bioaktywna do tkanki łącznej powierzchnia, która porównywalna jest z adhezją biologiczną. To powiązanie jest trwałe, stabilne i w połączeniu z tkanką ludzką stabilne chemicznie.

Pasowność platformy, jak również pełna kompatybilność połączenia łącznika z implantem pozostaje w tym samym standarcie jakości, jak pozostałe produkty Dess.   
Najważniejsze zalety powierzchni bioadhezyjnej MetAlive® zostały już naukowo udowodnione i potwierdzone przez jednostkę notyfikowaną:

   1. Mniejsze ubytki tkanki kostnej
   2. Lepsze gojenie się ran
   3. Przyczepność tkanki miękkiej


Ze wszystkich stosowanych powierzchni bioadhezyjnych MetAlive® zastosowanie jej w łącznikach implantologicznych jest z pewnością jednym z najbardziej uzasadnionych zastosowań. Połączenia komórkowe, zarówno śluzówki, jak i tkanki łącznej, zapewniają wiele korzyści podczas wszystkich faz gojenia się ran.


Zalety bioadhezyjnej powierzchni MetAlive®:

  • Szybkie i natychmiastowe wiązanie komórek na powierzchni wyłaniania łączników
  • Szybsze tworzenie tkanek poprzez większą proliferację komórek
  • Zamknięcie ran tkanki dziąsła również w kontakcie z powierzchnią łącznika
  • Szybsze gojenie się tkanki podczas wszystkich faz gojenia się ran
  • Większa powierzchnia kontaktu między tkanką a powierzchnią wyłaniania łącznika
  • Redukcja otorbień
  • Zmniejszenie atrofii tkanki kostnej w okresie gojenia
  • Polepszone zamykanie się komórek tkanki miękkiej, ograniczenie infekcji

Na poziomie histologicznym widać jednoznacznie różnicę między MetAlive® a stantardową powierzchnią łączników. Można zauważyć, że z histologicznego punktu widzenia między standartową powierzchnią wyłaniania, a tkanką śluzówni występuje wyraźna wolna przestrzeń. W codziennej praktyce, jest zauważalne, że tkanka śluzówki ma dobry kontakt z powierzchnią wyłaniania łącznika, jednak odporność tej powierzchni na mechaniczne urazy jest niewielka i może doprowadzić do rozluźnienia dziąseł, co z kolei podnosi ryzyko infekcji. Powierzchnia MetAlive® zapewnia doskonały kontakt łącznika implantologicznego z tkanką dziąseł, która zachowuje, pomimo leczenia swoją typową strukturę. Jest to kolejny dowód na to, że powierzchnia bioadhezyjna MetAlive® gwarantuje znaczące korzyści kliniczne.

Nasi partnerzy

łączy nas wieloletnia współpraca